มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
น.ศ.ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรม Plogging Run วิ่งเก็บขยะวิ่งเทรนด์ใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 12 กันยายน 2563 , 23:01:58     (อ่าน 1,347 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ชมรม UBU Green Club (ยูบียู กรีน คลับ) พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพิ่มประสบการณ์ใหม่การวิ่งแบบเดิมๆ ให้มีความสนุก มีสุขภาพที่ดี และรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมพลคนหัวใจสีเขียว ร่วมวิ่งเก็บขยะ Plogging Run (พล๊อกกิ้ง รัน) วิ่งเทรนด์ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานเปิดโครงการ พร้อมปล่อยตัวขบวนนักวิ่ง ซึ่งแบ่งเป็น 5สาย จุดเริ่มต้น ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา วิ่งเก็บขยะพลาสติก ในพื้นที่มหาวิทยาลัย ระยะทางระหว่าง 3 -7 กิโลเมตร รวมขยะพลาสติกทั้งหมด 78.4  กิโลกรัม โดยมีนักศึกษาจิตอาสา จากทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

              อาจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า กิจกรรม Plogging Run เป็นเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ ชมรม UBU Green Clubจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับเป็นเทรนด์ใหม่ ในการออกกำลังกายด้วยการวิ่งที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก โดยนักวิ่งทุกคนนำถุงพลาสติกติดตัวไปด้วยขณะออกวิ่ง พร้อมเก็บขยะระหว่างเส้นทาง นำไปสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี แหล่งธรรมชาติงดงาม สวนสาธารณะร่มรื่น เป็นต้น โดยเส้นทางการวิ่งในครั้งนี้ แบ่งเป็น 5สาย วิ่งในเส้นทางต่างๆในพื้นที่มหาวิทยาลัย ระยะทางระหว่าง 3 -7 กิโลเมตร บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน เสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อนักศึกษา ซึ่งภายหลังจากวิ่งเสร็จ นักวิ่งทุกคนจะนำขยะมาแลกรับเหรียญที่ระลึก โดยการสนับสนุนจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยรวมขยะพลาสติกทั้งหมดได้จำนวน 78.4  กิโลกรัม

             ด้าน นายสถาพร สายศรี  นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4  ประธานชมรม UBU Green Club กล่าวเพิ่มเติมว่า  กิจกรรม Plogging Run วิ่งเก็บขยะ อาจเป็นภาพที่ดูแปลกใหม่ในสังคม และเป็นความแปลกใหม่ของจิตอาสาที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ในทุกส่วน ทั้งมหาวิทยาลัยที่ทำให้ขยะหายไปในเส้นทางวิ่ง นักวิ่งที่ได้เป็นการออกกำลังกาย ปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษ์สิ่งแวดล้อม ความสำเร็จครั้งนี้ขอขอบคุณ นักศึกษาและบุคลากรที่มาร่วมแรง ร่วมใจ ทำให้บ้าน ม.อุบลฯ หลังนี้สะอาด ขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอด

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ภาพ
SDG Hashtag :