มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
งานรับเข้าศึกษา ม.อุบลฯ จัดโครงการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย ผู้บริหารและครูแนะแนวการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 กันยายน 2563 , 11:24:17     (อ่าน 1,018 ครั้ง)  งานรับเข้าศึกษา ม.อุบลฯ จัดโครงการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างเครือข่ายผู้บริหารและครูแนะแนวการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7
 

               กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริหารและครูแนะแนวการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗ ในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2563 ที่โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ Greenery Resort จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและเปิดการประชุมสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารและผู้แทนหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และตัวแทนผู้บริหารและครูแนะแนวการศึกษาจากพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ  ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ สกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา ขอนแก่น  อุดรธานี ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และ บึงกาฬ

              ทั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการแนะแนวการศึกษาต่อ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบริหาร การคัดเลือกระหว่างผู้บริหาร ครูแนะแนวการศึกษาในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การสร้างและขยายเครือข่ายผู้บริหารและครูแนะแนวการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความเข้มแข็งและเป็นแกนนำในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยฯ การสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/กลุ่มบุคคล ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในช่วงเวลาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามปฏิทินการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา Thai university Central Admission System : TCAS ประจำปีการศึกษา 2564