มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี รร.อำนาจเจริญ ชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 กันยายน 2563 , 23:54:23     (อ่าน 1,697 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะนิติศาสตร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2563 รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และ นายวัชรพงศ์ วงศ์เสน่ห์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียน ตัวแทนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 116 ทีม ผลปรากฏว่า โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน  โดยมี อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  

              อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อน้อมรำลึกคุณความดีและเทิดพระเกียรติคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงเป็นปรมาจารย์ด้านกฎหมายและเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทย  ในปี 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้รับพระบรมราชานุญาตจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานถ้วยรางวัล แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ นับเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน116 ทีม แสดงให้เห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความยุติธรรม ความถูกต้อง และการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจในวิชากฎหมาย มีเวทีในการแสดงออก พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ประสบการณ์ ในสายวิชากฎหมาย ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆต่อไป

         นายวัชรพงศ์ วงศ์เสน่ห์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกิจกรรมในงานโครงการจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา และศิษย์เก่า เป็นต้น ส่วนการจัดการแข่งขัน รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการตามกติกา โดยแบ่งคำถามออกเป็น 20ข้อ คำถามเนื้อหาเกี่ยวกับ กฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง กระบวนการพิจารณาคดี กฎหมายพิเศษว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรอาเซียน และภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เป็นต้น   

             สำหรับผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีประจำปี 2563 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ  พร้อมเข้ารับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000บาท  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนหนองขอนวิทยา จ.อุบลราชธานี ได้รับถ้วยรางวัล จากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท  และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จ.อุบลราชธานี  ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมป์พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 3,000บาท  ทั้งนี้ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และครูผู้ควบคุมทีมทุกคนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ /ภาพ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :