มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานมหาดรุยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 กันยายน 2563 , 11:35:45     (อ่าน 1,305 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานมหาดรุยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

          เนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ชมรมดนตรีไทย ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายดนตรีไทยจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ "มหาดุริงยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี   

          การจัดการแสดงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด ได้ประพันธ์เพลงใหม่ขึ้นมา 3 เพลง ได้แก่ เพลงโหมโรงศรีกิตติยา ออกเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น เพลงตับมโหรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ และเพลงอรชร สามชั้น ออกเดี่ยวรอบวง การประพันธ์เพลงใหม่ทั้ง 3 เพลงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ได้ทรงสร้างสรรค์ไว้ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ

          โรงเรียนเครือข่ายดนตรีไทยจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมแสดงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ประกอบด้วย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนอาเวมารีอา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ และโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม โดยมีอาจารย์น้ำเพชร สุวรรณกูฏ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ทั้งนี้ คณาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการต่างกล่าวชื่นชมในการจัดงานครั้งนี้ โดยยอมรับว่า เป็นการเปิดโอกาสและหาเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกทางดนตรีที่สร้างสรรค์มีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างเยาวชนที่มีความสมบูรณ์ทางอารมณ์และจิตใจ นางสาวปัทมะธิดา โปริสา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทำหน้าที่ประธานชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธษนี ในปีการศึกษานี้ กล่าวว่า การปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความกตัญญูกตเวทีทั้งต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ และผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมือง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการธำรงไว้ซึ่งรากฐานทางวัฒนธรรมของชาติ