มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แก่ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย อนุบาลและป.1 ใน 4 จังหวัดอีสาน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 2 กันยายน 2563 , 10:22:24     (อ่าน 1,067 ครั้ง)  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิต สำหรับวัยเรียนแก่ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย อนุบาลและป.1 ใน 4 จังหวัดอีสาน

             ระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แก่ ครูผู้สอน ในชั้นปฐมวัย อนุบาลและประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมอบรมและเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมจงกลนี โรงแรมทอแสงอุบลราชธานี  อ.เมืองอุบล จ.อุบลราชธานี

            การอบรมประกอบไปด้วย การบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านของเล่นศิลปะ โดย อาจารย์ปิยะนันท์  จึงวิมติพันธุ์ การบรรยายให้หัวข้อ การออกแบบของเล่นจากดินญี่ปุ่นสู่การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านของเล่นศิลปะปั้นเล่าเรื่อง ,การปฏิบัติงานปั้น การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านของเล่นศิลปะปั้นเล่า ,และการบรรยายและฝึกปฏิบัติทำภาพเคลื่อนไหว stop motion ด้วยมือถือ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ พร้อมนำเสนอ โดย อาจารย์ขนิษฐา ขันคำ อาจารย์อนุธิดา กรองมาลัย อาจารย์ปิยะนันท์ กรินรักษ์

            ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวในการเปิดการอบรมว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มุ่งหวังให้ครูครูผู้สอน ในชั้นปฐมวัย อนุบาลและประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ความรู้ในการผลิตสื่อและของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตเด็ก และเป็นการเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สำหรับเด็กที่เริ่มเข้าเรียน จะสามารถเรียนรู้ได้ดี ถ้าทางโรงเรียนได้จัดสิ่งแวดล้อมโดยปล่อยให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหว และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆอยู่เสมอ ของเล่น ศิลปะ นับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการสร้างทักษะและพัฒนาร่างกาย สมองส่วนต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างจินตการของเด็ก และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง คุณครู กับเด็ก ๆ