มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน จัดอบรมออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 25 สิงหาคม 2563 , 10:17:40     (อ่าน 964 ครั้ง)  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน

จัดอบรมออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

                     วันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน ในโครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ 2563 ในหัวข้อ การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ภายใต้โครงการ S T E M Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานีเวลา 09.00 – 12.00 น.โดยมี ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นประธานเปิดการอบรม และ คณาจารย์จาก คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ในออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปิยะนันท์ กรินรักษ์บรรยายในหัวข้อ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นไม้ขนาดเล็ก อาจารย์ศิริพร ฉัตรสุวรรณ ร่วมบรรยายในหัวข้อ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นไม้ขนาดเล็กพร้อมด้วยบุคลากรนางอารีย์ จันทร์ทรง นางอรวรรณ ประยงค์หอม ผู้ช่วยกิจกรรมและนักศึกษาช่วยในการสอนภาคปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4 คน

                ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงเป็นการให้บริการวิชาการแกชุมชน ทั้งเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการร่วมจัดกิจกรรม พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเผยแพร่อีกด้วย

ข่าว เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์