คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


ประกาศแจ้งบัณฑิต ! มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน

"ดาวน์โหลดแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต (นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา)" เพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตกรอกข้อมูล
และขอความความร่วมมือบัณฑิต นำแบบสอบถามดังกล่าวมาส่งในวันรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

>> ระบบลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศีกษา 2561
     
รหัสบัตรประชาชน (username):
รหัสผ่าน (password):  
ปิดระบบยืนยันสิทธิ์ !
หมายเหตุ:
1.  รหัสผู้ใช้ คือ รหัสบัตรประชาชน (username = CitizenID)  สำหรับนักศึกษาต่างชาติใช่เลขที่ Passport ที่แจ้งไว้ในระบบ REG
    รหัสผ่าน คือ รหัสนักศึกษา
2. บัณฑิตต้องตอบแบบสอบถามให้ครบทั้งส่วนของมหาวิทยาลัย และ ของ สกอ. สถานะจึงจะสมบูรณ์

3. สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามของ สกอ. ==>คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่ ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (http://www.employ.mua.go.th)

 

 

สอบถามรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 045-353121

พบปัญหาการเข้าใช้งานระบบติดต่อ045-353110 ,045-353109,045-288400 ต่อ 1502  ตรวจไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับติดต่อ 045-353118

ฝ่ายปริญญาบัตรและสูจิบัตร 045-353117 ,045-288400 ต่อ 1018 ,1021 FAX. 045-353119