คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 หมายเหตุ:

1.  รหัสผู้ใช้ คือ รหัสบัตรประชาชน (username = CitizenID)  สำหรับนักศึกษาต่างชาติใช่เลขที่ Passport ที่แจ้งไว้ในระบบ REG
    รหัสผ่าน คือ รหัสนักศึกษา

2. บัณฑิตต้องตอบแบบสอบถามให้ครบทั้งส่วนของมหาวิทยาลัย และ ของ สกอ. สถานะจึงจะสมบูรณ์

3. สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามของ สกอ. ==>คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่ ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (http://www.employ.mua.go.th)

 

 


 

สอบถามรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 045-353121

พบปัญหาการเข้าใช้งานระบบติดต่อ045-353110 ,045-353109,045-288400 ต่อ 1502  ตรวจไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับติดต่อ 045-353118

ฝ่ายปริญญาบัตรและสูจิบัตร 045-353117 ,045-288400 ต่อ 1018 ,1021 FAX. 045-353119