ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 

 

สอบถามรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 045-353131

พบปัญหาการเข้าใช้งานระบบติดต่อ 045-353110 ,045-353109,045-288400 ต่อ 1502  หรือ Facebook :  https://www.facebook.com/ocnfanpage

ตรวจไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับติดต่อ 045-353118

ฝ่ายปริญญาบัตรและสูจิบัตร 045-353117 ,045-288400 ต่อ 1018 ,1021 

ฝ่ายจัดการบัณฑิต  045-353008-9 ,045-353090-3