คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 


 

 

สอบถามรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 045-353131

พบปัญหาการเข้าใช้งานระบบติดต่อ 045-353110 ,045-353109,045-288400 ต่อ 1502  หรือ Facebook :  https://www.facebook.com/ocnfanpage

ตรวจไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับติดต่อ 045-353118

ฝ่ายปริญญาบัตรและสูจิบัตร 045-353117 ,045-288400 ต่อ 1018 ,1021 

ฝ่ายจัดการบัณฑิต  045-353008-9 ,045-353090-3

  

ภาพกิจกรรม

อาหลิง กิตติศักดิ์ เคนบุบผา บัณฑิตนักกิจกรรม อดีตประธานสภานักศึกษา เข้ารับปริญญา ม.อุบลฯ ร...
ม.อุบลฯจัดงานเชิดชูเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ3ราย ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติ...
บัณฑิต นักศึกษารางวัลพระราชทาน วุฒิพงษ์ บริบาล บัณฑิต ม.อุบลฯหลักสูตร 2 ปี(ต่อเนื่อง)สาขาเ...
เฟิร์น รัชฎาภรณ์ ศรีจันทร์โคตร ศิษย์เก่านิติฯ ม.อุบลฯ เผยเคล็ดลับ เรียนและสอบเนติบัณฑิต ผ่...
ความสำเร็จบัณฑิตลูกชาวนา นายเชี่ยวชาญ พรมสุภะ นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ1 ม.อุบลฯ ...