ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คำถามที่ถามบ่อย


1. ถาม : หากจะยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
ตอบ : - ผู้สำเร็จการศึกษาต้องล็อกอินเพื่อตอบแบบสอบถาม 2 ส่วน คือ คำถามของมหาวิทยาลัยและคำถามของ สกอ. (ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต) โดยใช้รหัสบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิดในการล็อกอินเข้าใช้งานทั้ง 2 ส่วน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการใช้งานระบบได้ที่ คู่มือการใช้งาน2. ถาม : ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วจะตรวจสอบอย่างไรว่าเรียบร้อยแล้ว ?
ตอบ : - สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์ของท่านได้ที่ เมนู ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานะการยืนยัน โดย ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะต้องมีสถานะเป็น ดาวเขียวทั้งหมด ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นดาวเขียวเฉพาะช่องสถานะการตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัย3. ถาม : ตอบแบบสอบถามของ สกอ. (ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต) แล้วทำไมสถานะไม่เปลี่ยน?
ตอบ : - เนื่องจากระบบยืนยันสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย จะทำการปรับปรุงข้อมูลกับระบบ ของ สกอ. วันละครั้งคือในช่วงประมาณ 9.00 น. - 10.00 น. เป็นประจำทุกวัน ดังนั้น สถานะการตอบแบบสอบถามของบ สกอ. จึงจะไม่เปลี่ยนทันทีเช่นเดียวกับของแบบสอบถามมหาวิทยาลัย ต้องรอปรับปรุงข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่บัณฑิตตอบแบบสอบถามแล้ว4. ถาม : ข้อมูลในระบบของ สกอ. (ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต) ไม่ถูกต้องทำอย่างไร ?
ตอบ : - สามารถแจ้งเพื่อขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 045 - 353110 ,045-353109 , 045-288400 ต่อ 15025. ถาม : ตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อเข้ารับ ทำอย่างไร ?
ตอบ : ติดต่อที่งานทะเบียนเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 045-3531186. ถาม : มีชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ล็อกอินเข้าใช้งานระบบไม่ได้ทำอย่างไร ?
ตอบ : - อาจเกิดจากวันเดือนปีเกิด หรือเลขที่บัตรประชาชน ในระบบ ของมหาวิทยาลัยและของสกอ. ไม่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบเลขที่บัตรประชาชนและรหัสผ่านได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ าย 045 - 353110 ,045-353109 , 045-288400 ต่อ 1502