ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566


โพสโดย ภัทรวดี จรรยากรณ์     โพสวันที่ 28 กันยายน 2565 , 14:02:58     (อ่าน 426 ครั้ง)  


ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด

ฉบับที่ 30/2565

เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

 

        สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยสามารถยื่นใบสมัครที่ถูกต้อง ครบถ้วน ได้ดังนี้

  1.  สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 ในวัน เวลา ราชการ
  2. สมัครทางไปรษณีย์หรือวิธีขนส่งอื่นโดยระบุ "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190"

        ทั้งนี้ ในกรณีมีผู้สมัครยื่นใบสมัครในวัน เวลาเดียวกัน ให้ผู้สมัครทำการตกลงกันเพื่อเลือกลำดับหมายเลขการรับสมัครและหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลาก (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3 , ไฟล์ 4

Search