ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Coop_Loan

 

    ชื่อโครงการ

    คำนวนเงินกู้/ผู้ค้ำประกัน

    โครงการเงินกู้ฉุกเฉิน

   

    โครงการเงินกู้สามัญทั่วไป

   

    โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ

   

  โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) Link

  โครงการสหกรณ์สร้างสุข เที่ยวสนุกทั่วโลก ประจำปี 2565 Link

 

 

 

 


 

                                      บริษัท

                                ประกันคุ้มครองสินเชื่อ

 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

        ** กรณี ทุนประกันลดลง สมาชิกต้องทำประกันเท่ากับอายุสัญญางวดที่ส่งเท่านั้น

 บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)