ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565


โพสโดย ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     โพสวันที่ 8 กันยายน 2565 ,     (อ่าน 414 ครั้ง)  


พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบสิ่งของพระราชทานสำหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่

  1. นางสาวเมขลา พรมดี           ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
  2. นางสาวอลิชา แสงหัวช้าง     ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ชีววิทยาการแพทย์