ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มทำงานระหว่างเรียน   | ค้นหาเอกสาร
ใบสมัคร
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยปฏิบัติราชการในระหว่างเรียน
Work Flow : กระบวนงานจ้างงานระหว่างเรียน (นักศึกษาช่วยปฏิบัติราชการระหว่างเรียน)