ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มใบลาต่างๆ   | ค้นหาเอกสาร
ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
ใบลาพักผ่อน
ขอยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มลาครึ่งวัน/ขอไม่ลงเวลา
แบบฟอร์มใบลา 2 ภาษา
แบบฟอร์มการออกก่อนเวลาปกติและชี้แจงกรณีสแกนไม่ติด