คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ปี 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ปี 2563

            1/2563   2/2563

ปี 2562

1/2562   2/2562   3/25652 วาระพิเศษ   4/2562

ปี 2561

1/2561    2/2561    3/2561 วาระพิเศษ  4/2561  

ปี 2560

1/2560    2/2560    3/2560    4/2560    5/2560

ปี 2559

1/2559   2/2559   3/2559

ปี 2558

1/2558   2/2558   3/2558   4/2558   5/2558

ปี 2557

1/2557  2/2557