ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รับสมัครนักศึกษาหอพักรายใหม่ ปีการศึกษา 2566


   
laugh ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เงื่อนไขการพักอาศัยในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด


heart ข้อมูลและภาพเกี่ยวกับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด


enlightened ขั้นตอนการสมัคร
รายละเอียด


blush จำนวนที่เปิดรับสมัคร 
รายละเอียด


cheeky อัตราค่าบำรุงหอพัก ปีการศึกษา 2566
รายละเอียด


mail ช่องทางการชำระเงิน
  • จองห้องพักผ่านระบบรับสมัครและพิมพ์ใบชำระค่าหอพัก ชำระที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม- 19 พฤษภาคม 2566
 


enlightened คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครเข้าหอพัก
รายละเอียด


angel ระบบสมัครเข้าหอพักออนไลน์
ลิงค์ระบบรับสมัคร

นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ที่หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่งกายด้วยชุดสุภาพ

รายละเอียดการรายงานตัวเข้าหอพัก