ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รับสมัครนักศึกษาหอพักรายเดิม ปีการศึกษา 2566

 


   
smileyนักศึกษาหอพักรายเดิม ประสงค์พักห้องเดิม สมัคร-ชำระเงิน-ส่งเอกสารการสมัคร-แจ้งพักห้องเดิมตามแบบฟอร์มทางสำนักงาน ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์- 8 มีนาคม 2566
เงื่อนไขการพักห้องเดิม

winkนักศึกษาหอพักรายเดิม ประสงค์พักห้องใหม่ สมัคร-ชำระเงิน-ส่งเอกสารการสมัคร-แจ้งย้ายห้อง ตามแบบฟอร์มทางสำนักงาน ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566
เงื่อนไขการพักห้องใหม่


cheeky อัตราค่าบำรุงหอพัก ปีการศึกษา 2566
รายละเอียด


mail ช่องทางการชำระเงิน
  • จองห้องพักผ่านระบบรับสมัครและพิมพ์ใบชำระค่าหอพัก ชำระที่เคาท์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  • จองห้องพักผ่านระบบรับสมัคร ลงทะเบียนสำหรับโอนชำระค่าหอพัก 
ลิงค์ลงทะเบียนโอนชำระค่าหอพัก


blush จำนวนที่เปิดรับสมัคร
รายละเอียด


laugh  ขั้นตอนการสมัคร
รายละเอียด


enlightened คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครเข้าหอพัก
รายละเอียด


angel ระบบสมัครเข้าหอพักออนไลน์
ลิงค์ระบบรับสมัคร


cool  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เงื่อนไขการพักอาศัยในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด


heart ข้อมูลและภาพเกี่ยวกับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด