ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  Lab : การให้อาหารทางสายยาง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล PN หลักสูตร 1 ปี ม.อุบลฯ
Lab : การให้อาหารทางสายยาง ภายใต้รายวิชาเทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน​ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลักสูตร 1 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี #PN_NU_UBU #เก่งดีมีจิตอาสา

    โพสเมื่อ : 8 กันยายน 2564