ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน รพ.สมิติเวชศรีราชา
#คณะพยาบาลศาสตร์ #มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษา #หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านบทบาทการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาลและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จังหวัดชลบุรี

    โพสเมื่อ : 4 กันยายน 2562