ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปฏิทินกิจกรรม

27 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2
28 พฤษภาคม 2567
มอบเข็มและใบประกาศฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8


Banner