ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย ฤทัยรัตน์ โภคา     โพสวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 , 17:17:17     (อ่าน 71 ครั้ง)  


ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน  2 อัตรา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567 ความละเอียดทราบแล้วนั้น
บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (รายละเอียดดังแนบ)
 
วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก สอบในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
ณ ห้องเรียน 205 ชั้น 2 และห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าสอบภายในเวลา 08.30 น. ณ ห้องเรียน NU 205 ชั้น 2)
 
สอบถามเพิ่มเติม
งานบุคคล
โทร. 045-353226
โทรภายใน 6000


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1