ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1)


โพสโดย ฤทัยรัตน์ โภคา     โพสวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 , 19:29:55     (อ่าน 87 ครั้ง)  


ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด กลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567) จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ นั้น
การนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ นางฤทัยรัตน์  โภคา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ถึงวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) 
- สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางฤทัยรัตน์  โภคา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บ มุมซองบนขวาว่า “สมัครงาน” ภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
(รายละเอียดดังแนบ)
 
สอบถามเพิ่มเติม
งานบุคคล
โทร. 045-353226
โทรภายใน 6000


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3