ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย ฤทัยรัตน์ โภคา     โพสวันที่ 11 มกราคม 2567 , 14:56:37     (อ่าน 141 ครั้ง)  


ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียดดังประกาศแนบ)
 
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่  18 มกราคม 2567 (ในวันเวลาราชการ) ณ งานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-353226 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และให้นำเอกสารมาในวันรายงานตัว (รายละเอียดังประกาศแนบ)
 
สอบถามเพิ่มเติม
งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 045-353226
โทรภายใน 6000


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3