ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประชุมประจำปี 2560


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 16 มิถุนายน 2560 , 09:19:06     (อ่าน 583 ครั้ง)  


             ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ และประชุมสามัญประชุมประจำปี 2560 เรื่อง การบริหารจัดการบริการพยาบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 (Nursing Management moving to thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี (ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท)

              การนี้ หากท่านใดสนใจโปรดยืนยันโดยกรอกข้อมูลลงในใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ (ลิงค์ใบแจ้งความจำนงฯ) โดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่  10 กรกฎาคม 2560 เพื่อเจ้าหน้าที่จักได้ดำเนินการขออนุมัติในลำดับต่อไปไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1