ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสร้างสุของค์กร กิจกรรม สัมมนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 15 มิถุนายน 2560 , 14:32:32     (อ่าน 965 ครั้ง)  


                โครงการสร้างสุของค์กร  กิจกรรม สัมมนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่  28-29 กรกฎาคม 2560 ณ Peerada River View Resort (พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท  อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

               การนี้ งานบุคคล จึงใคร่ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนา ดังเอกสารแนบต่อไปนี้

1. รายละเอียดกิจกรรม

2. กำหนดการ

3. คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 26/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ กิจกรรมสัมมนา

    บุคลากร 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 27/2560 

4. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3 , ไฟล์ 4

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1