ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข้อควรทราบและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ลาศึกษา และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการและการชดใช้


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 24 เมษายน 2560 , 10:20:28     (อ่าน 633 ครั้ง)  


               ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น นั้น เพื่อให้ผู้ลาศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฏหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งข้อควรทราบและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ลาศึกษา และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการและการชดใช้ ตามเอกสารแนบ มาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดที่อยู่ระหว่างลาศึกษาหรือต้องการลาศึกษาในอนาคต และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

                อนึ่ง สามารถดาวห์โหลดเพิ่มเติมใน web site กองการเจ้าหน้าที่ - คลังเอกสาร - ลาศึกษาฯไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1