คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สรุปข้อมูลการพัฒนาตนเองประจำปี

1. สายวิชาการ

- ประจำปี 2560 - 2563

>> https://drive.google.com/drive/folders/1Xuit4XgwKeIZ3ykLKeIi0PGh69joRH8p

2. สายสนับสนุนวิชาการ

- ประจำปี 2560 -2563

>> https://drive.google.com/drive/folders/1u6JgyHdmmTvoTNxYAJpuvNYICzIZF7OB