คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตารางกำหนดการเก็บเอกสาร (คณะพยาบาลศาสตร์) 2562

               ตามมติที่ประชุมสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวอุบล ชั้น 3 

               จึงขอแจ้งเวียนตารางกำหนดการเก็บเอกสาร คณะพยาบาลศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

>> ตารางกำหนดการเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (2562)

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2019020609365714.pdf

>> ตารางกำหนดการเก็บเอกสาร คณะพยาบาลศาสตร์  (2562)

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2019020609365756.pdf