ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ขั้นตอนการแจ้งซ่อมบำุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค   | ค้นหาเอกสาร
ขั้นตอนการแจ้งซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ใบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค