คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

สาระน่ารู้เพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

  1. ขอหนังสือเดินทาง (Passport)
  2. ขอรับการตรวจลงตรา (VISA)
  3. วารสารน่าอ่านเพื่อการเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ