ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > เอกสารสำหรับขออนุมัติโปรเจค   | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอโครงงาน
ขออนุมัติซื้อวัสดุ
ขออนุมัติเดินทางเพื่อเก็บข้อมูล