ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบมาตรฐานสากล"


โพสโดย วิทวัส คำสุข     โพสวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ,     (อ่าน 1,197 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือ ข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานสากล” จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

          - รุ่นที่ 1 วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2556  (ดาวน์โหลดรูปภาพ คลิ๊ก)

          - รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 (ดาวน์โหลดรูปภาพ คลิ๊ก)

          - รุ่นที่ 2 วันที่ 14 – 15 และ 21 กันยายน 2556Search
ลิ้งค์ข่าวสาร