ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)   | ค้นหาเอกสาร
ก.ค.ศ. ศธ 0206.6_195 ลว 30 มี.ค. 64
ก.ค.ศ. ศธ 0206.6_212 ลว 30 มี.ค. 64
ก.ค.ศ. ศธ 0206.6_194 ลว 30 มี.ค. 64
ก.ค.ศ. ศธ 0206.6/612 ลว 19 ส.ค. 2565
ก.ค.ศ. ศธ 0206.6/378 ลว 18 พ.ค. 2565
ก.ค.ศ. ศธ 0206.6/379 ลว 18 พ.ค. 2565
ก.ค.ศ. ศธ 0206.6/564 ลว 27 ก.ค. 2565
ก.ค.ศ. ศธ 0206_6_877_23 พ.ย. 2565
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (10 รายการ)