ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > เอกสารเกี่ยวข้องกับระบบ Reg_TQF   | ค้นหาเอกสาร
ปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-7 ประจำปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-7 ประจำปีการศึกษา 2563
การปรับระยะเวลา มคอ.3-6 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-7 ประจำปีการศึกษา 2564