ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Microsoft Account (@live.ubu.ac.th)

การเข้าใช้งาน Microsoft

 ตรวจสอบรหัสเพื่อใช้งาน Microsoft

 แบบฟอร์มขอเข้าใช้งาน (หากไม่มีรายชื่อในระบบ หรือ รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน เข้าระบบไม่ได้) ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน

 เข้าใช้งาน Microsoft office 365