คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และแผนการศึกษาเพื่อกำกับติดตามนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

  1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
  2. แบบฟอร์มแผนการศึกษา เพื่อใช้ในการกำกับติดตามนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา