ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา: สาขาวิชา (ISCED)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
  2. การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาตามระบบของ ISCED 2013 (ภาษาไทย)
  3. รหัสคุณวุฒิอาจารย์ตาม ISCED 2013 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี