คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มาตรฐานการจัดจำแนกการศึกษา: สาขาวิชา (ISCED)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013)
  2. การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาตามระบบของ ISCED 2013 (ภาษาไทย)
  3. รหัสคุณวุฒิอาจารย์ตาม ISCED 2013 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี