มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick off ฉีดวัคซีนเอชพีวี (HPV) ส่งเสริม SDG ที่3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 , 16:54:25     (อ่าน 346 ครั้ง)       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick off การฉีดวัคซีนเอชพีวี (HPV) เขตสุขภาพที่ 10 Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines"ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานจัดกิจกรรมรณรงค์ Kick off การฉีดวัคซีนเอชพีวี (HPV) และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก ณ หอประชุมโรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยังยืน SDG ที่3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของคนไทยให้สุขภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความมั่นคงปลอดภัยเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :