มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จับมือเอกชน เดินหน้าโครงการหอพักสีขาว (หอพักปลอดภัย ไร้อบายมุข และยาเสพติด)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 , 14:38:57     (อ่าน 290 ครั้ง)            ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ผู้ประกอบการหอพักเอกชนโดยรอบ มหาวิทยาลัย ในโอกาสประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหอพักสีขาว (หอพักปลอดภัย ไร้อบายมุขและยาเสพติด) และการประชุมเครือข่ายหอพัก ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสารหาร สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
           เพื่อเป็นการประสานงานกับหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัย ในการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ในการพักอาศัยของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเอกชน ตลอดจนดำเนินการมาตรฐานต่างๆ ควบคู่กันเช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า การอื่น ๆ ตามนโยบายที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
            ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการหอพักสีขาว ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่แล้ว โดยมีวัตุประสงค์โครงการตามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้น และยังมีวัตถุประสงค์สำคัญในปีนี้ที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหอพักเอกชน หรือผู้ประกอบการหอพักที่จะเข้ารับการประเมินหอพัก ในโครงการหอพักสีขาวให้เพิ่มขึ้น อีกไม่น้อยกว่า 70 หอพัก และหอพักเอกชนเดิมที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีที่แล้ว  ก็ยังจะต้องเข้ารับการประเมินในปีนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานหอพักสีขาว และเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้สื่อสารข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่หอพักอาศัยในหอพักอีกช่องทางหนึ่ง อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อผลักดันให้นักศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสวัสดิภาพที่ดี และได้รับการดูแลเอาใจใส่ในระดับที่เหมาะสมในระหว่างการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :