มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
นักวิชาการ ม.อุบลฯ ร่วมขับเคลื่อน สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อแม่น้ำโขงที่ยั่งยืน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 , 22:59:34     (อ่าน 240 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ ประธานศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ดร.วิเชียร อันประเสริฐ ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ และ อ.อัจฉรา สิมลี ร่วมขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อแม่น้ำโขงที่ยั่งยืน ในงานประชุมวิชาการ Mekong Academic Consortium [MAC] Conference 2024  หัวข้อ "Advancing Scientific Capacity, Strengthening Thai- US Academic network, and Creation of Solutions for a Sustainable Mekong River Basin" และแหล่งศึกษาอารยธรรมเวียงหนองหล่ม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการ “Advancing Scientific Capacity, Strengthening Thai- US Academic network, and Creation of Solutions for a Sustainable Mekong River Basin”โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ นักอนุรักษ์และสื่อมวลชนประมาณ 100 คน ณ โรงแรมอิมพิเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิล รีสอร์ท อ.เชียงแสน จ.เชียงรายระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

          รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ ประธานศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การรวมตัวของนักวิชาการอาจตื่นตัวช้าไป จากที่แม่น้ำโขงได้รับการพัฒนามา 60 ปี ซึ่งมีอำนาจนำ การพูดเรื่องความร่วมมือและผลกระทบมีโอกาสเหลืออยู่น้อย แต่เราพยายามไขว่คว้าว่าอนาคตข้างหน้าเราไปทางไหน และยึดอะไรเป็นตัวตั้ง จะยึดธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง หรือให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง

          ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความสำคัญของแม่น้ำโขงในฐานะเป็นแม่น้ำนานาชาติ ร่วมส่งเสียงในฐานะนักวิชาการ และในฐานะที่เครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายที่ทำให้เกิด Partnership for goals สู่การผลักดันองค์ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chiangmainews.co.th/social/3126663/

                                                                              งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :