มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 , 15:31:29     (อ่าน 303 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นางอมร วิชัยวงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำบุคลากร และผู้นำนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.)  ครั้งที่ 3/2566  โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีผู้บริหาร บุคลากรด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา ผู้นำนิสิตนักศึกษา จำนวน 184 คน จาก 29 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา       

            การประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2566 นับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านกิจการนิสิต นักศึกษา ระหว่างรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการ บุคลากรพัฒนานิสิตนักศึกษา และผู้นำนิสิต นักศึกษา จากสถาบันสมาชิก ทปอ. ในการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจด้านกิจการนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรกิจกรรมนักศึกษาและทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  นับเป็นเครือข่ายความร่วมมือ นำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ซึ่งจะเป็นผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและร่วมกันขับเคลื่อนตามความต้องการของประเทศต่อไป

                                                                          งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :