มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสน์ สืบสานงานบุญประเพณี เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดศรีไค


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 31 ตุลาคม 2566 , 16:09:03     (อ่าน 312 ครั้ง)           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา และชมรมพุทธศาสน์ เป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานนำประกอบพิธี พร้อมนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินซึ่งมี ร้อยตำรวจตรี วีระวัฒน์ วิชาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไคผู้นำชุมชน และชาวบ้านชุมชนบ้านศรีไค ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทอดถวาย ณ วัดศรีไค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้รับความเมตตาจาก พระครูวิโรจน์ ธรรมานุศาสก์ เจ้าอาวาสวัดศรีไคและเจ้าคณะตำบลเมืองศรีไค เป็นประธานสงฆ์ รวมจตุปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 288,789 บาท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

            โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำบุคลากรและนักศึกษา ร่วมขบวนแห่องค์กฐิน ต้นเงินจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน ดอกไม้ และธูปเทียน แห่รอบพระอุโบสถ์ 3 รอบ ก่อนนำเข้าถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระครูวิโรจน์ ธรรมานุศาสก์ เจ้าอาวาสวัดศรีไคและเจ้าคณะตำบลเมืองศรีไค และคณะสงฆ์ ร่วมกันเป็นองค์รับพิจารณาผ้ากฐิน

             นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งนอกจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชุน และเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน อย่างแท้จริง

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :