มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีวันออกพรรษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอีสานร่วมกับชุมชน


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 30 ตุลาคม 2566 , 11:01:02     (อ่าน 216 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริม และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สืบสานประเพณีวันออกพรรษา สร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสากล นำไปสู่การแลกเปลี่ยนอนุรักษ์ และสืบต่อวัฒนธรรมไปเยาวชนรุ่นหลัง โดยมี นายปรีชา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักศึกษาไทย เเละ นักศึกษาเต็มเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรภูฏาน และบุคลากร จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้านวัฒนธรรมอีสาน ชมประเพณีการแข่งเรือยาว กิจกรรมประดิษฐ์กระทง และจุดประทีป ณ วัดหนองหลัก ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

             นับว่าเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์ ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ประสานเครือข่ายทำงานร่วมกัน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :