มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รพ.ม.อุบลฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO15189:2012และ ISO15190:2020


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 ตุลาคม 2566 , 22:26:40     (อ่าน 450 ครั้ง)             ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO15189 :2012และมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO15190:2020จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  รับรองระบบคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 19มกราคม 2566ถึงวันที่ 18มกราคม 2570

             นพ.ประวิ อ่ำพันธ์  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ และการตรวจวิเคราะห์งานวิจัยทางคลินิก พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางด้านห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา การตรวจวิเคราะห์ทางด้านยีนที่ผิดปกติ เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชนในเขตสุขภาพที่ 10 เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในการตรวจยืนยันโรคธาลัสซีเมีย ระดับ DNA และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

             สำหรับ ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดบริการทุกวัน ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น. นอกเวลาราชการเวลา 16.00-08.00 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 045-353909  https://www.uuhhospital.com/lab

                                                                            เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

 รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :