มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
?มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา?


โพสต์โดย : วดี ยอดลองเมือง     วันที่ 25 ตุลาคม 2566 , 13:38:35     (อ่าน 288 ครั้ง)  “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวศศิวิมล เสมอใจ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2566

2. นายนันทพงษ์ บุญป้อง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2566
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :