มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ชื่นชม นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับทุนการศึกษา จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 กันยายน 2566 , 16:03:35     (อ่าน 342 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ นายสหพล นิลบารัตน์ นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.94 ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023 จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย มูลนิธิ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023” (Quality Youths Scholarship of The Year 2023) เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการสถาปนามูลนิธิ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย อีกด้วย
 
          ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับทุนจะถูกบรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ “ทำเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2023” เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป
 
 
ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :