มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ หารือความร่วมมือ IIIT-Hyderabad แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาคุณภาพชีวิต


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 กันยายน 2566 , 09:09:36     (อ่าน 442 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร หารือความร่วมมือกับ International Institute of Information Technology – Hyderabadเมืองไฮเดอราบาด สาธารณรัฐอินเดีย นำโดยผู้อำนวยการสถาบัน Prof. P.J. Narayanan หัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ Prof. Ramesh Loganathan Prof. Deva Priyakumar ให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

            International Institute of Information Technology – Hyderabad เป็นองค์กรมหาชน เทียบเท่ามหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 จัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี-เอก โดยเน้นการทำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการคมนาคม การเกษตร การตลาด ฐานข้อมูลสุขภาพ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  นอกจากนี้ IIIT-Hyderabad ยังให้ความสำคัญกับพลังงานและใช้ระบบ Smart City ในการกำกับดูแลพลังงานของทุกอาคาร รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับบรรษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานอยู่ในย่านธุรกิจ Hi-Tech City ของเมืองไฮเดอราบาด อาทิ Google, Yahoo เป็นต้น

           อนึ่ง ทั้งสองสถาบันต่างเห็นพ้องในการร่วมยกระดับความร่วมมือทางวิชาการผ่านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :