มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ต้อนรับ อาจารย์ และ นักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนจาก Tokai University ประเทศญี่ปุ่น


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 กันยายน 2566 , 15:52:24     (อ่าน 650 ครั้ง)                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ อาจารย์ และ นักศึกษา จาก Tokai University ในโอกาสร่วมโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานในการกล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ บุคลากร ปฐมนิเทศ ข้อมูลมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A-B ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้ง เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สังคม ระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ กับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นักศึกษาจาก Department of Global Studies ,Tokai Universityประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 21 คน โดยกำหนดให้มีการร่วมกิจกรรม การร่วมชั้นเรียนในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาไทย และกิจกรรมอื่น ๆ ของ คณะศิลปศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 3 – 10 กันยายน 2566

          ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน ภายใต้กรอบความร่วมมือ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั่วโลก ในหลายสถาบัน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ในระดับสากล อีกทั้ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ ประชาสัมพันธ์องค์กร ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ต่อไป อีกด้วย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :