มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ดึงช่องดังอบรมทักษะการสื่อสารยุคใหม่แก่บุคลากร สร้างการรับรู้ สื่อสารตรงใจกลุ่มเป้าหมาย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 30 สิงหาคม 2566 , 13:45:26     (อ่าน 552 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสร้างคอนเทนต์ของมหาวิทยาลัยยุคใหม่เพื่อการสื่อสารสู่สาธารณะ แก่ อาจารย์ บุคลการ และ นักศึกษา โดยมี นายจีรภัทร์ ช.พวงน้อย (ช่องวัน) Senior Marketing Manager  จาก บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด เป็นวิทยากร ร่วมบรรยายในหัวข้อ แนวทางการสร้างคอนเทนต์ สู่สาธารณะ ,การคิดประเด็นในการทำคอนเทนต์ ,การสร้างคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมนี้ ดร.ชัยบพิธ พลศรี ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนวัตศิลป์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ การใช้งานคู่มืออัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายเพลิน  วิชัยวงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ได้ร่วมบรรยายแนะนำการใช้คู่มือสื่อสารองค์กรทั้งนี้ รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวเปิดการอบรม เมื่อ วันอังคารที่ 29  สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม SEC 201 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวในพิธีเปิด ถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการสื่อสารองค์กร พัฒนาบุคลากร ที่ทำหน้าที่สื่อสารดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด และวิธีการ กระบวนการในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงบวก พัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :