มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
รพ.ม.อุบลฯ เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย อบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 16 มิถุนายน 2566 , 17:45:04     (อ่าน 357 ครั้ง)        โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 โดยมี แพทย์หญิงนวินดา  วณิชกุลธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายแพทย์วัฒนา พรรณนาพานิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด้านยุทธศาสตร์และกายภาพ เป็นประธาน ซึ่งจัดการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14-15มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

        ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความสำคัญเกี่ยวกับ อัคคีภัย หรือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้ เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อลดความสูญเสียจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ ดำเดินการตามกฎกระทรวงกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิง และอพยพหนีไฟสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงพยาบาลได้จำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ที่หอผู้ป่วยใน ชั้น 8 อาคารโรงพยาบาล และอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแนวดิ่ง(โรยตัว) จากชั้นดาดฟ้า ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลวารินชำราบ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซักซ้อม ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรย่อยเทศบาลตำบลเมืองศรีไค  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีไค  สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร หน่วยกู้ชีพ เเละสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
SDG Hashtag :