มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันอานันทมหิดล


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 มิถุนายน 2566 , 16:17:25     (อ่าน 3,902 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันอานันทมหิดล”

-----------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี นำบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 โดยมี นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 จิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี  และอำเภอวารินชำราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ร่วมถวายราชสักการะและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ พิธีรับมอบชุดจิตอาสาพระราชทาน แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ด้านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่น ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้  ปัดกวาด เก็บขยะ  และขุดลอกคลองข้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก ลดปัญหาน้ำท่วมขังในมหาวิทยาลัยและชุมชน  รวมทั้งทำการล้างถนนข้างมหาวิทยาลัยให้สะอาด เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร

          สำหรับหน่วยงาน ส่วนราชการ และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี  มณฑลทหารบกที่ 22 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี กองบิน 21 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ (ค่ายพระยอดเมืองขวาง) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แขวงทางหลวงอุบลราชธานี ที่ 1 แขวงทางหลวงอุบลราชธานี ที่ 2 แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 13 อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอวารินชำราบ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองศรีไค

          กิจกรรมจิตอาสา นับเป็นความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทย ที่ได้ทำงานสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี น้อมนำมาปฏิบัติ สืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมมือร่วมใจกันทำความดีด้วยหัวใจ  

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :